DZO tokom pandemije - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 DZO tokom pandemije - UNIQA osiguranje
 • U trenutku kada je svet suočen sa izazovima koje je pred ljudsku civilizaciju postavio koroma virus COVID -19, briga o zdravlju je postala najviši prioritet. Upravo zbog toga polisa Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja još više dobija na važnosti, jer njenim korisnicima omogućava dostupnost najsavremenijih metoda prevencije i lečenja različitih bolesti, zbog čega se ovakve pandemijske situacije dočekuju spremnije i sa većim izgledima za pozitivan ishod.
   
  U poslednjih par godina, Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je to koje doživljava najveći rast na tržištu osiguranja u Srbiji, a najčešće ga zaključuju velike kompanije, kao jedan od benefita koje pružaju svojim zaposlenima. Pored korporacija, sve je više i građana koja se odlučuju na ugovaranje ovog osiguranja, samostalno ili za celu porodicu. To nije slučajno, jer UNIQA dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža brzu i efikasnu zdravstvenu negu, u vremenu koje klijentu odgovara i u zdravstvenoj ustanovi koju sam izabere od 830 koliko ih se nalazi u našoj mreži.

  Bilo da je reč o korporativnim ili individualnim korisnima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, jedno od često postavljanih pitanja ovih dana odnosi na to da li, kao i do sada, mogu da koriste zdravstvene usluge i da li polisa osiguranja ima svoju primenu tokom pandemije korona virusa. 

  Svaki korisnik polise Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u situaciji proglašene pandemije korona virusa, ima pravo na pokrivanje svih troškove pregleda, dijagnostike i kontrola koji su u opisu pokrića za izabrani paket osguranja, a nisu u vezi sa korona virusom.
   
  Šta to znači?
   
  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pokriva troškove zdravstvenih usluga (pregleda, dijagnoza, laboratorije, kontrola, ispitivanja i drugih neophodnih medicinskih usluga), do momenta dok se ne dijagnostifikuje korona virus. Ukoliko osiguranik u ovom periodu ima neku tegobu, temperaturu i slično, to ne znači da će biti pozitivan na virus, zbog čega polisa pokriva zdravstvene usluge koje su u osiguravajućem pokriću.
  U situaciji u kojoj se potvrdi prisustvo korona virusa, osiguranik je u obavezi da poštuje zdravstvene protokole koje je propisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i tada prestaje da važi primena polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
   
  PostCovid sistematski pregledi 

  Imajući u vidu komplikacije koje mogu nastati nakon preležanog korona virusa, UNIQA je postCovid sistematskim pregledima korisnicima pružila dodatnu zdravstvenu zaštitu. 

  Svima koji posle oporavka od infekcije korona virusom žele da provere zdravstveno stanje i po potrebi, uz stručnu lekarsku pomoć, preduzmu neophodne mere za dalji oporavak, UNIQA je omogućila dva postCovid paketa sistematskih pregleda koje mogu realizovati u zdravstvenim ustanovama iz MedUNIQA mreže širom Srbije. 

  Prvi obuhvata internistički pregled sa zaključnim mišljenjem (kompletan fizikalni pregled, EKG, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija), laboratorijske analize ( Se, KKS, CRP, D-dimer, glukoza) i Dopler krvnih sudova nogu, a drugi podrazumeva  kardiološki pregled sa zaključnim mišljenjem, laboratorijske analize (Se, KKS, CRP, D-dimer, glukoza), UZ abdomena i Eho-srca. 

  Ova usluga dostupna je postojećim i novim klijentima UNIQA zdravstvenog osiguranja. Jedini preduslov za sve korisnike je da u okviru zdravstvenog osiguranja imaju ugovoren sistematski pregled, koji na zahtev korisnika  može biti realizovan kao redovan ili kao postCovid sistematski pregled - bez dodatne naknade.

  Svi dodatno indikovani pregledi na osnovu postCovid sistematskog pregleda, nisu pokriveni polisom zdravstvenog osiguranja sve dok je na snazi proglašena pandemija ove bolesti u svetu i kod nas.

  Procedura korišćenja zdravstvenih usluga je ista:
  • u cilju zakazivanja neophodne medicinske usluge poziva se MedUNIQA kontakt centar na broj naznačen na kartici, ili se to može učiniti i putem online aplikacije na vebsajtu www.uniqa.rs
  • ukoliko se radi o poteškoćama sa respiratornim organima, bićete zamoljeni da odgovorite na nekoliko pitanja koje je preporučilo Ministarstvo zdravlja kako bi se zaštitilo zdravlje i samih zdravstvenih radnika
  • ukoliko je odgovor na sva postavljena pitanja negativan, zakazuje se pregled kod željenog lekara, izabranoj ustanovi, u vreme koje vam odgovara - prema standardnoj proceduri
  • ukoliko je odgovor na makar jedno od postavljenih pitanja potvrdan, zakazuje se pregled kod lekara opšte prakse ili infektologa na željenoj klinici, ali ćete biti zamoljeni da kontaktirate epidemiologa iz svog grada i da ostanete kod kuće do zakazanog pregleda. Važno je napomenuti da se testiranje na korona virus ne može vršiti na inicijativu i zahtev osiguranika, a posebno ne u zdravstvenim ustanovama koje za to nisu ovlašćene. Testiranje na Corona virus može se obavljati samo u zdravstvenim institucijama koje je za to odredila Republika Srbija i Ministarstvo zdravlja Srbije i isključivo na osnovu naloga i odobrenja nadležnih državnih organa. 
  • MedUNIQA kontakt centar u kojem rade isključivo lekari, dostupan je 24/7. U svakom trenutku od naših lekara možete zatražiti i zdravstveni savet.
  Kako bi se sprečila mogućnost infekcije korona virusom, apelujemo na odgovornost svakog pojedinca kako bi se sačuvalo zdravlje svih nas
  U nastavku navodimo i opšte mere prevencije kojih bi se trebalo pridržavati, sve dok opasnost od infekcije ne prođe.
   

   

  Opšte mere prevencije

  • svedite izlazak iz kuće na minimum (ukoliko je moguće, radite od kuće, nabavite hranu za više dana…)
  • redovno i temeljno perite ruke, vodom i sapunom, naročito posle kijanja i kašljanja
  • prilikom kašljanja i kijanja koristite, ako je moguće, maramice za jednokratnu upotrebu ili držite ruke na ustima, posle čega ruke temeljno operite
  • kod razgovora držite odstojanje od sagovornika najmanje 2 m
  • nosite zaštitne maske kada ste u zatvorenim prostorijama
  • redovno provetravajte prostorije
  • hranite se raznovrsno, redovno spavajte i budite fizički aktivni
   
  Budite odgovorni prema sebi i drugima!