Kalkulator - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Kalkulator - UNIQA osiguranje
 • Izaberite svoju starosnu grupu kako biste dobili cene paketa

  Vital Start 1.000

  Paket pokrića obuhvata:

  • Raspoloživi godišnji budžet do 1.000 EUR
  • Vanbolničko lečenje
  • Pregled lekara opšte prakse i lekara specijaliste
  • Dijagnostika i laboratorijske analize
  • Sanitetski prevoz u hitnim slučajevima
  • Davanje terapija

  Vital Start 2.000

  Paket pokrića obuhvata:

  • Raspoloživi godišnji budžet do 2.000 EUR
  • Vanbolničko lečenje
  • Pregled lekara opšte prakse i lekara specijaliste
  • Dijagnostika i laboratorijske analize
  • Sanitetski prevoz u hitnim slučajevima
  • Davanje terapija
  • Zdravstvena zaštita trudnica
  • Pregledi, brisevi, laboratorijske analize
  • Ultrazvučni pregledi ploda
  • Ekspertski ultrazvuk u slučaju visokorizične trudnoće
  • Amniocenteza

  Vital Elegant 10.000

  Paket pokrića obuhvata:

  • Raspoloživi godišnji budžet do 10.000 EUR
  • Vanbolničko lečenje
  • Pregled lekara opšte prakse i lekara specijaliste
  • Dijagnostika i laboratorijske analize
  • Sanitetski prevoz u hitnim slučajevima
  • Davanje terapija
  • Medicinsko-tehnička pomagala
  • Zdravstvena zaštita trudnica
  • Pregledi, brisevi, laboratorijske analize
  • Ultrazvučni pregledi ploda
  • Ekspertski ultrazvuk u slučaju visokorizične trudnoće
  • Amniocenteza
  • Troškovi porođaja
  • Bolničko lečenje
  • Smeštaj u bolnicama u poluprivatnim sobama
  • Naknada za ovlašćene lekare svih specijalnosti iz bolnica u kojima se obavlja lečenje
  • Dijagnostika, laboratorijske analize
  • Intervencije u lokalnoj anesteziji, laparaskopske intervencije
  • Troškovi hirurške intervencije
  • Lekovi i sanitetski materijal propisan za upotrebu u toku lečenja