Kontakt centar - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Kontakt centar - UNIQA osiguranje
 • Usluge MedUNIQA kontakt centra

  • Pruža medicinske savete
  • Upućuje na željenog lekara i izabranu zdravstvenu ustanovu
  • Zakazuje preglede, pruža pomoć u pronalaženju najbolje usluge
  • Obavlja stalnu kontrolu kontrola kvaliteta zdravstvene usluge
  • Informiše o obimu i vrsti ugovorenog osiguravajućeg pokrića
  • Upućuje na način realizacije ugovorenog osiguranja
  • Pruža pomoć prilikom prijave zdravstvenog problema